Programes d'Ocupació – Ajuntament d'Algemesí

INFORMACIÓ DE PROGRAMES

 • Programes Municipals d'Ocupació (PMC)

  Programes impulsats periòdicament des de l’Ajuntament d’Algemesí per a cobrir les necessitats de personal per a fer faenes lligades a diferents departaments municipals. Es contracten persones desocupades immerses en situació d’atur prolongat i amb dificultats per a trobar faena. (Actualment no hi ha cap PMC com a tal previst, però sí que l’Ajuntament d’Algemesí té actius altres accions i programes que es poden consultar en la secció «Programes d’ocupació - Ajuntament d’Algemesí»
 • PROGRAMA «AVALEM JOVES»

  Programa de subvencions a l’ocupació destinades a la contractació de jóvens tant qualificats com no qualificats en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (jóvens majors de setze i menors de trenta):
  • EMPUJU: Programa de contractació de persones jóvens desocupades que figuren inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que tenen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o pel sistema educatiu. S’ofereix un contracte de treball temporal en pràctiques. (Actualment hi ha contractades a Algemesí set persones mitjançant l’EMPUJU 2018.)
  • EMCUJU: Programa de contractació de persones jóvens majors de setze anys que figuren inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i que tinguen la condició de beneficiaris del sistema. Resulta objecte de subvenció la contractació a jornada completa durant un període de dotze mesos. (Actualment hi ha contractades huit persones en l’EMCUJU 2018.)
 • PROGRAMES D’INICIATIVA SOCIAL

  Programes destinats a la contractació temporal de persones desocupades per part d’administracions locals de la Comunitat Valenciana per a dur a terme obres o serveis d’interés general.
 • EMCORP: Programa de contractació de persones desocupades d’almenys trenta anys per a obres o serveis d’interés general. (Actualment hi ha sis persones contractades en l’EMCORP 2018.)
 • EMCORD: Programa de subvencions Iniciativa Social, destinats a contractar persones en situació d’atur de llarga duració, per a obres o serveis d’interés general. (Hi ha set persones contractades a través del Programa EMCORD 2018.)
 • Programa Extraordinari EMCORA: Programa de subvencions d’Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones del sector agroalimentari en situació de desocupació per part de les corporacions locals de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Es tracta d’una mesura extraordinària motivada pels danys causats en els cultius per la forta tempestat de l’u de juliol del 2018.

PORTAL DE LABORA - SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ

LABORA - LABORA «Busque ocupació»
 • Vídeo explicatiu de com inscriure’s en la web de LABORA (www.labora.gva.es), pas a pas.
 • Com gestiona LABORA les ofertes de treball? Si busqueu ocupació de manera activa, de segur que vos l’heu feta, entre altres, la pregunta. La resposta la teniu ací, com es gestionen.
 • Com podeu manifestar l’interés per una oferta concreta? És una altra pregunta que segurament vos haureu plantejat. A través de l’enllaç podeu accedir directament a l’apartat d'ofertes, i assenyalar que una oferta concreta vos interessa.
 • La subscripció al Blog – Labora a través del correu electrònic és una altra eina a disposició vostra que recomanem, ja que hi podeu trobar gran quantitat de consells i informació sobre temes com ara com afrontar una entrevista de faena, quines competències valoren més les empreses, etc. La subscripció es pot fer directament en el blog.
 • LABORA posa també a disposició vostra un servei d’informació, assessorament i acompanyament en la cerca d’ocupació, el seu Servei d'Orientació, que vos permetrà millorar l’ocupabilitat, millorar la carrera professional i vos facilitarà l’accés al mercat laboral mitjançant la participació en diferents accions individuals o grupals.
 • El Canal YouTube de GVA LABORA podeu trobar una gran quantitat de vídeos explicatius ben interessants sobre el mercat laboral.

ENLLAÇ A ALTRES PORTALS RELACIONATS AMB L’OCUPACIÓ

 • Webs d'Empleoa, ací podeu trobar enllaços a diferents llocs de caràcter tant públic com privat, en els quals podeu registrar-vos, inserir el currículum i buscar ofertes de treball.
 • Portal de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Es tracta d’una iniciativa de la Unió Europea que pretén assolir l’objectiu de reduir l’atur juvenil. Per a fer-ho crea el servei, el qual envia ofertes laborals i/o formatives a joves de setze i vint-i-nou anys que hagen acabat els estudis, no formen part de cap programa ocupacional i es troben en situació de desocupació.
 • Generalitat Valenciana – Butlletí de Novetats és una eina telemàtica d’atenció al ciutadà que, mitjançant subscripció, informa de totes les novetats a través d’un servei de missatgeria de correu electrònic. El servei és d’interés, ja que des de les diferents administracions públiques es convoquen procediments selectius per a l’accés a la funció pública de torn lliure i a borses de treball; a més de beques i pràctiques professionals. En cada convocatòria s’especifiquen els terminis per a presentar les instàncies i la documentació pertinent, així com les bases de la convocatòria i la informació sobre tot el procés de selecció. Totes les convocatòries es publiquen en els butlletins oficials i en les pàgines webs de les diferents entitats públiques.
 • Webs d'Empreses de Selecció Personal - Treball Temporal. Ací podeu trobar les empreses més pròximes a la nostra localitat que duen a terme tasques de selecció i intermediació laboral amb les seues empreses clients. S’ha de destacar que n’hi ha que estan especialitzades en la selecció de perfils per a un determinat sector d’activitat.