Notícies

RETAIL CHECK

18/7/2019
Notícies Algemesí Formació Empreses

L'eina d'autodiagnòstic de maduresa digital del comerç i l'artesania de la Comunitat Valenciana.

Un bon punt d'arrencada per a iniciar el salt al comerç electrònic i a altres processos de transformació és que l'empresa conega quin és el seu grau de maduresa digital. A través d'aquest servei d'autodiagnòstic gratuït, qualsevol pime del sector podrà conéixer la seua situació actual, així com les opcions, eines i recursos que estan a la seua disposició per a avançar en aquest camp.

Aquesta eina és un punt de partida per a aquella empresa que desitge impulsar el comerç electrònic i iniciar un procés de transformació digital. Amb aquesta eina, d'ús gratuït i accessible, la seua empresa obtindrà un informe en el qual es determinarà el seu grau actual de maduresa digital, a més d'orientacions i recomanacions per a avançar en la incorporació progressiva del ecommerce i les TIC en funció del seu grau de maduresa digital.

https://www.retailcheck.es/