Les dades que ens proporcioneu a través del formulari s’inclouen en els fitxers de l’Ajuntament d’Algemesí, amb domicili al número 3 de la Plaça Major d’Algemesí (46680), on podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una sol·licitud firmada per escrit junt amb una fotocòpia del vostre DNI a l’adreça dita o a l’adreça de correu info@algemesihotetot.com.

Mitjançant la incorporació voluntària de les vostres dades, n’autoritzeu el tractament amb la finalitat de dur a terme el registre com a usuari del web, proporcionar-vos l’accés a tots els recursos, facilitar-vos la gestió de les compres i vetlar pels processos de qualitat de les dites compres, així com atendre les vostres sol·licituds i enviar-vos informació sobre activitats, esdeveniments, productes propis i condicions avantatjoses negociades directament per la Federació amb terceres entitats, i de les quals podreu fruir com a usuari del servei, a través de mitjans electrònics.

Així mateix, autoritzeu la comunicació de les dades necessàries per al compliment dels contractes de compravenda dels productes que vulgueu adquirir, i dur a terme el manteniment de la relació comercial, als comerciants dels productes seleccionats en el moment en què confirmeu la compra. A més, vos informem que les vostres dades les podran comunicar els comerciants a les administracions públiques competents, entitats financeres i, si escau, a les empreses fabricadores a fi de tramitar les garanties dels productes adquirits. En cas que ens proporcioneu dades de caràcter personal de tercers, heu d’informar les persones interessades dels advertiments anteriors, i heu d’abstindre-vos d’incloure-les, si no n’obteniu el consentiment.
Esta plataforma de compres pot utilitzar cookies, xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtindre informació estadística sobre la vostra navegació en el web, com ara la data i l’hora de la vostra última visita, el disseny de continguts i les vostres preferències, fins i tot la vostra adreça IP, amb l’única finalitat d’oferir-vos el millor servei a través de la plataforma i facilitar-vos-en l’ús. També s’utilitzaran les cookies necessàries per a possibilitar tècnicament el funcionament del servei i elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. Teniu l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el vostre navegador, però en eixe cas, pot ser que no pugueu accedir a tots els continguts. Llevat que hàgeu configurat el vostre navegador perquè no accepte cookies, el sistema les produirà quan es connecte a la plataforma.